social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Chrystus Zmartwychwstał ! 04 - 04 - 2015

„To, co najbardziej trudne i beznadziejne ginie wobec faktu Zmartwychwstania”.

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem  i  szatanem - składamy serdeczne życzenia.  

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.


Parafialna Schola Dziecięca Ziarenka Nadziei wraz z opiekunami.