social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Regulamin Scholi Dziecięcej ZIARENKA NADZIEI

 1. Próby Scholi dziecięcej Ziarenka Nadziei odbywają się dwa razy w tygodniu (o ile nie zachodzi konieczność zwiększenia ilości prób, o czym uczestnicy i Rodzice zostają wcześniej powiadomieni) w;
 • poniedziałek i piątek o godz. 16.00.
 
 • pierwsze piątki miesiąca próba rozpoczyna się po mszy dla dzieci tj. ok 16.45.
 
 1. Każda próba trwa 60 min.
 2. W próbach uczestniczą tylko dzieci. Rodziców, którzy ewentualnie oczekują na swe pociechy zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
 3. O ewentualnych zmianach lub odwołanych próbach opiekunowie starają się powiadomić wcześniej. Wszelkie informacje przekazujemy  poprzez stronę internetową naszej scholi: www.ziarenka-nadziei.pl i profil facebook.com/ziarenka.nadziei (dlatego warto tam zaglądać)
 4. Każda nowo przyjmowana osoba, przez pierwszy rok będzie kandydatem do Scholi Ziarenka Nadziei. Wspólnie z pozostałymi uczestniczy w próbach, mszach św. itp. Kandydatom do Scholi nie przysługuje prawo, wyjazdów na wycieczki, czy też letnie warsztaty muzyczne. Na wycieczki i warsztaty muzyczne wyjeżdżają dzieci od drugiej klasy szkoły podstawowej (nawet, jeśli wcześniej zakończyły tzw. okres kandydacki). Rodzice kandydatów przed przyjęciem dziecka zobowiązani są wypełnić tzw. "kartę kandydata".
 5. Obecność jest sprawdzana na każdej próbie. Dzięki regularnemu sprawdzaniu obecności dajemy sobie nawzajem do zrozumienia, na kim można zawsze polegać. Spóźnienia oraz nieobecności, będą zapisywane przez opiekunów.
 6. Staramy się przychodzić na każdą próbę, by zaśpiewać na chwałę Panu Bogu i to jest najważniejsze. Wszelkiego rodzaju sytuacje losowe są zrozumiałe. Starajmy się jednak, chociaż częściowo wyjaśnić swoją nieobecność. Podczas prób oceniana będzie aktywność dzieci, ich zaangażowanie i przygotowanie do prób. Dzieci, które wyznaczone są do partii solowych danych utworów,  powinny zgłosić wcześniej swoją nieobecność,  (jeżeli mają wykonać dany utwór np. podczas niedzielnej mszy św. czy planowanego wyjazdu).
 7. Dzieci zobowiązane są mieć przy sobie segregatory na nowo poznawane utwory. Pierwszą kopię tekstu dzieci otrzymują na próbie. Wszystkie teksty otrzymane podczas prób należy wkładać do segregatorów. Obowiązkowo.
 8. Każdą próbę rozpoczynamy i kończymy modlitwą.
 9. Nie wychodzimy dopóki nasze spotkanie nie zostanie zakończone. Podczas prób, nie rozmawiamy, nie używamy telefonów komórkowych, i nie zajmujemy się innymi sprawami, które nie są przedmiotem zajęć. Na próbach nie jemy i nie pijemy. Niewłaściwe zachowanie zostanie odnotowane a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają Rodzice. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do wyjazdu na wycieczkę czy letnie warsztaty, dzieci przeszkadzającym podczas zajęć znajdować się będą na tzw. liście rezerwowej.
 10. Staramy się wykonywać polecenia osoby przeprowadzającej próbę.
 11. Jeśli mamy pytanie to zgłaszamy się. Jednak, kiedy nasze pytanie nie jest bardzo konieczne do zadania podczas próby zadajemy je po jej skończeniu.
 12. Jako Schola liturgiczna uczestniczymy wspólnie szczególnie w mszach św. niedzielnych i świątecznych. Nie dopuszczalne są rozmowy podczas mszy zwłaszcza, bawienie telefonem, śpiewnikami i tym podobne zachowania, prowadzące do tego, że nie potrafimy skupić się na Eucharystii, a do tego przeszkadzamy sobie nawzajem.
 13. Podczas mszy św. nie używamy śpiewników. Staramy się mieć na bieżąco opracowane i wyuczone teksty wcześniej ustalonych utworów.
 14. W kościele zachowujemy się tak, jak na spotkaniu z osobą, na której nam bardzo zależy. Panu Bogu zależy na nas i na naszym życiu. Pokażmy Mu, że i nam zależy.
 15. Na mszach św. znak pokoju przekazujemy tylko do osoby z prawej i z lewej strony.
 16. Rzeczy, które zostawiamy w zakrystii (kurtki itp.) odwieszamy na przygotowane dla nas wieszaki. Strojem Scholi Ziarenka Nadziei w czasie letnim jest żółty podkoszulek z naszym logo, w który Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko (informacje u opiekunów). W chłodniejsze dni dzieci ubierają bezrękawniki, które złożone są w zakrystii. Każde dziecko po mszy św. zobowiązane jest zasunąć i złożyć swój bezrękawnik!
 17. Podczas prób i mszy św. stoimy tak jak zostaniemy ustawieni.
 18. Przy Scholi funkcjonuje Rada Rodziców.
 19. Działalność Scholi wspierać można poprzez dokonywanie wpłat na konto Brzeskiego Stowarzyszenia MAKARIOS (możliwy odpis od podstawy opodatkowania), które patronuje Ziarenkom Nadziei.
 • Darowizny wpłacać można na rachunek bankowy stowarzyszenia; nr rachunku w banku BGŻ BNP PARIBAS;  08 2030 0045 1110 0000 0287 3780 z dopiskiem na działalność statutową.
Całkowite wpływy są przeznaczone na bieżącą działalność Ziarenek Nadziei. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy! Więcej informacji TUTAJ.
 
 1. Pamiętajmy by nasz śpiew, był zawsze modlitwą myślmy o tym, o czym śpiewamy do Boga wkładajmy w to całe swoje serce i starajmy się czynić to jak najlepiej.​
 2. Wszelkie sprawy nieopisane w regulaminie rozstrzygają opiekunowie Scholi dziecięcej Ziarenka Nadziei.