social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Stowarzyszenie Makarios

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć działania Scholi Dziecięcej Ziarenka Nadziei można uczynić to także poprzez dokonywanie wpłat na konto współpracującego z nami Brzeskiego Stowarzyszenia Makarios (dane Stowarzyszenia, nr konta i tytuł wpłaty podajemy poniżej).
 

Dane rejestrowe Brzeskiego Stowarzyszenia Makarios

Brzeskie Stowarzyszenie MAKARIOS - BSM BrzeskoBrzeskie Stowarzyszenie MAKARIOS
ul. Jana Pawła II 2
32-800 Brzesko

Nr rachunku w banku BGŻ BNP PARIBAS
08 2030 0045 1110 0000 0287 3780

NIP: 869-19-22-219 REGON: 120695638


WPŁATY KONIECZNIE Z DOPISKIEM: »Na działalność statutową«

WAŻNA INFORMACJA!

 
  • Osoby fizyczne mają możliwość od podstawy opodatkowania odliczyć kwotę 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. 
 
  • Osoby prawne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Podobnie jak u osób fizycznych i tutaj należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Jednym ze sposobów dokonania wpłaty jest przelew poprzez bankowość internetową. Dla osób, które nie korzystają z takiej usługi przygotowaliśmy, częściowo wypełnione formularze druku wpłaty gotówkiwej oraz polecenia przelewu w formacie PDF (do pobrania i wydrukowania)
 
  

Za każdy gest dobrej woli w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.